Acest articol este mai vechi de 1 an.
Anumite informații s-ar putea să nu mai fie de actualitate.

VodathornDacă aveți conexiune la internet prin Vodafone, probabil că vi s-a întâmplat să vedeți linkuri de genul:

http://1.2.3.4/bmi/<site-ul pe care vă aflați>

Scurt și la obiect: pentru a optimiza traficul, Vodafone folosește un software de la Citrix, numit Bytemobile, pentru comprimarea fișierelor transferate prin conexiunea de date mobile. Descrierea lor, pentru produs, este „Helping mobile network operators maximize subscriber experience and optimize network efficiency”. Eu aș fi înlocuit „maximize” cu „fuck up”, ar fi sunat mai aproape de adevăr.

Și mai scurt: Pentru că au viteză de căcat și cer mulți bani pe MB transferat, comprimă datele, astfel încât să nu-și bată joc de tine chiar pe față.

Dacă aveți un site și nu vreți să fie făcut praf de acest mizerabil software ultra-mega-super-premiat, adăugați următoarele 2 linii în fiecare pagină .php, la începutul fișierului, imediat după „<?php”:

header("Cache-Control: no-transform");
header("Vary: User-Agent, Accept");

sau chiar mai simplu de atât, puteți edita fișierul .htaccess, din rădăcina site-ului, astfel:

<ifModule mod_headers.c>
Header set Cache-Control "no-transform"
</ifModule>

După cum se vede, trebuie să aveți activat mod_headers în Apache. Dacă nu, merge și prima variantă.

Pentru site WordPress puteți folosi prima variantă, editând doar fișierul index.php din rădăcină.

Pentru pasionați, iată codul sursă al bmi.js, găsibil și la http://1.2.3.4/bmi-int-js/bmi.js , dacă sunteți pe conexiunea de date mobile.

var bmi_htmlEdit=0;var bmi_ie;var bmi_ns;var bmi_safari;var bmi_imageObjSelected;var bmi_ffx_op_toolTip="Shift+R improves the quality of this image. Shift+A improves the quality of all images on this page.";var bmi_toolTip="Shift+R improves the quality of this image. CTRL+F5 reloads the whole page.";var bmi_ns_tooltip="Shift+Reload reloads the whole page.";var bmi_toolTipSeperator=" ... ";var bmi_concatStr="bmi_orig_img";var bmi_frameNotAllowed;var agt=navigator.userAgent.toLowerCase();var is_major=parseInt(navigator.appVersion);var is_minor=parseFloat(navigator.appVersion);var bmi_ns=((agt.indexOf('mozilla')!=-1)&amp;&amp;(agt.indexOf('spoofer')==-1)&amp;&amp;(agt.indexOf('compatible')==-1)&amp;&amp;(agt.indexOf('opera')==-1)&amp;&amp;(agt.indexOf('webtv')==-1)&amp;&amp;(agt.indexOf('hotjava')==-1));var bmi_ns2=(bmi_ns&amp;&amp;(is_major==2));var bmi_ns3=(bmi_ns&amp;&amp;(is_major==3));var bmi_ns4=(bmi_ns&amp;&amp;(is_major==4));var bmi_ns4up=(bmi_ns&amp;&amp;(is_major>=4));var bmi_nsonly=(bmi_ns&amp;&amp;((agt.indexOf(";nav")!=-1)||(agt.indexOf("; nav")!=-1)||(agt.indexOf("Netscape")!=-1)||(agt.indexOf("netscape")!=-1)));var bmi_ns6=(bmi_ns&amp;&amp;(is_major==5));var bmi_ns6up=(bmi_ns&amp;&amp;(is_major>=5));var is_gecko=(agt.indexOf('gecko')!=-1);var bmi_firefox=(agt.indexOf('firefox')!=-1);var bmi_safari=(agt.indexOf('applewebkit')!=-1);var bmi_ie=((agt.indexOf("msie")!=-1)&amp;&amp;(agt.indexOf("opera")==-1));var bmi_ie3=(bmi_ie&amp;&amp;(is_major&amp;lt;4));var bmi_ie4=(bmi_ie&amp;&amp;(is_major==4)&amp;&amp;(agt.indexOf("msie 4")!=-1));var bmi_ie4up=(bmi_ie&amp;&amp;(is_major>=4));var bmi_ie5=(bmi_ie&amp;&amp;(is_major==4)&amp;&amp;(agt.indexOf("msie 5.0")!=-1));var bmi_ie5_5=(bmi_ie&amp;&amp;(is_major==4)&amp;&amp;(agt.indexOf("msie 5.5")!=-1));var bmi_ie5up=(bmi_ie&amp;&amp;!bmi_ie3&amp;&amp;!bmi_ie4);var bmi_ie5_5up=(bmi_ie&amp;&amp;!bmi_ie3&amp;&amp;!bmi_ie4&amp;&amp;!bmi_ie5);var bmi_ie6=(bmi_ie&amp;&amp;(is_major==4)&amp;&amp;(agt.indexOf("msie 6.")!=-1));var bmi_ie6up=(bmi_ie&amp;&amp;!bmi_ie3&amp;&amp;!bmi_ie4&amp;&amp;!bmi_ie5&amp;&amp;!bmi_ie5_5);var bmi_opera=(agt.indexOf("opera")!=-1);var bmi_opera2=(agt.indexOf("opera 2")!=-1||agt.indexOf("opera/2")!=-1);var bmi_opera3=(agt.indexOf("opera 3")!=-1||agt.indexOf("opera/3")!=-1);var bmi_opera4=(agt.indexOf("opera 4")!=-1||agt.indexOf("opera/4")!=-1);var bmi_opera5=(agt.indexOf("opera 5")!=-1||agt.indexOf("opera/5")!=-1);var bmi_opera5up=(bmi_opera&amp;&amp;!bmi_opera2&amp;&amp;!bmi_opera3&amp;&amp;!bmi_opera4);function bmi_checkAccess(win){bmi_frameNotAllowed=0;window.bmioldOnError=window.onerror;window.onerror=null;try{var l=win.location.href;}
catch(e){bmi_frameNotAllowed=1;}
if(bmi_frameNotAllowed==1){window.onerror=window.bmioldOnError;return false;}
else{window.onerror=window.bmioldOnError;return true;}}
function bmi_isNonDataURL(img){imgurl=(img.bmi_objTag)?img.data:img.src;imgurlStr=new String(imgurl);dataurl=imgurlStr.substring(0,4);if(dataurl=="data"){return 0;}
return 1;}
function bmi_ImageElement(el){if(!el)
return 0;var str=new String(el.tagName);if(str.match("IMG")){return bmi_isNonDataURL(el);}
if(str.match("INPUT")){if(el.type&amp;&amp;bmi_checkInputType(el.type)){return bmi_isNonDataURL(el);}
return 0;}
if(str.match("OBJECT")){if(el.type&amp;&amp;bmi_checkMIMEType(el.type)){el.bmi_objTag=1;return bmi_isNonDataURL(el);}}
if(str.match("EMBED")){if(el.type&amp;&amp;bmi_checkMIMEType(el.type)){return bmi_isNonDataURL(el);}}
if(str.match("AREA")||str.match("A")){var p=el.parentNode;if(p&amp;&amp;(p.tagName=="MAP")&amp;&amp;(p.bmi_imgObj!=null)){el.bmi_mapImage=p.bmi_imgObj;p.bmi_imgObj.bmi_areaEl=el;return bmi_isNonDataURL(el.bmi_mapImage);}}
return 0;}
function bmi_resetTitle(el){if(!el)
return;if(el.bmi_touched!=1)
return;el.title="";if(el.bmi_oldTitle){el.title=el.bmi_oldTitle;if(el.bmi_oldAlt){el.alt=el.bmi_oldAlt;}}
else if(el.bmi_oldAlt){el.alt=el.bmi_oldAlt;if(bmi_ie)
el.title=el.alt;}
if(el.bmi_gotOriginal){if(el.bmi_orig_mouseout){el.onmouseout=el.bmi_orig_mouseout;}}}
function bmi_checkElement(el){var pwindow=null;if(el.bmi_gotOriginal)
return;if(el.bmi_mapImage){if(el.bmi_mapImage.bmi_gotOriginal==1){el.bmi_gotOriginal=1;if(el.bmi_touched)
bmi_resetTitle(el);return;}}
if(el.bmi_touched!=1){bmi_setElementTitle(el);if(el.onmouseout){el.bmi_orig_mouseout=el.onmouseout;el.onmouseout=bmi_safeMouseOutEvents;}
else{el.onmouseout=bmi_safeMouseOutEvents;}}
else{el.title=el.bmi_title;el.alt=el.bmi_alt;}
if(el.bmi_mapImage)
bmi_imageObjSelected=el.bmi_mapImage;else
bmi_imageObjSelected=el;if(bmi_ie||bmi_opera)
pwindow=document.parentWindow;else if(bmi_nsonly||is_gecko)
pwindow=document.defaultView;else
pwindow=null;if(pwindow&amp;&amp;(pwindow!=pwindow.parent)){pwindow.focus();el.bmi_changedFocus=1;}
return;}
function bmi_setElementTitle(el){var tmpAlt="";if(el.alt){tmpAlt=el.alt;el.bmi_oldAlt=el.alt;el.bmi_alt="";el.alt="";}
if(el.title){el.bmi_oldTitle=el.title;el.title=el.title+"";}
else{el.title=tmpAlt+"";}
if(bmi_firefox){el.title=el.title+bmi_toolTipSeperator+bmi_ffx_op_toolTip;el.bmi_touched=1;el.bmi_title=el.title;}
else if(bmi_opera||bmi_safari){el.title=bmi_ffx_op_toolTip;el.bmi_touched=1;el.bmi_title=el.title;}
else{el.title=el.title+bmi_toolTipSeperator+bmi_toolTip;el.bmi_touched=1;el.bmi_title=el.title;}
return;}
function bmi_checkInputType(type){if(!type)
return 0;if(type.match("image")||type.match("Image")){return 1;}
return 0;}
function bmi_checkMIMEType(type){var typeStr=new String(type);var find=/image\//gi;if(typeStr.search(find)!=-1)
return 1;return 0;}
function bmi_mouseOver(e){bmi_imageObjSelected=null;var obj;if(document.bmi_onmouseover_original!=null)
document.bmi_onmouseover_original(e);if(bmi_ie||bmi_opera){var e=window.event;obj=e.srcElement;}
else{obj=e.target;}
if(obj.bmi_gotOriginal)
return;if(bmi_ImageElement(obj)){bmi_checkElement(obj);}
return;}
function bmi_safeMouseOutEvents(e){var obj;if(bmi_ie||bmi_opera){e=window.event;obj=e.srcElement;}
else{obj=e.target;}
bmi_resetTitle(obj);if(obj.bmi_changedFocus==1){var pwindow=null;if(bmi_ie||bmi_opera)
pwindow=document.parentWindow;else if(bmi_nsonly||is_gecko)
pwindow=document.defaultView;else
pwindow=null;if(pwindow){pwindow.top.focus();obj.bmi_changedFocus=0;}}
if(obj.bmi_orig_mouseout){obj.bmi_orig_mouseout();}}
function bmi_updateImageSrc(src)
{var found=0;var find=/\?/g;var editUrl;var editIndex;var editProto;var bmiSignIndex;var bmiSign;srcString=new String(src);if(srcString.search(find)!=-1)
{found=1;srcString=srcString.concat("&amp;"+bmi_concatStr+"=1");}
else
{var i=srcString.lastIndexOf("/");var newStr=srcString.substring(i+1);srcString=srcString.concat("/"+bmi_concatStr+"/"+newStr);}
if(bmi_htmlEdit){editIndex=srcString.indexOf("://");if(editIndex!=-1){editProto=srcString.substring(0,editIndex+3);editUrl=srcString.substring(editIndex+3);editIndex=editUrl.indexOf("/");if(editIndex!=-1){editUrl=editUrl.substring(editIndex+1);bmiSignIndex=editUrl.indexOf("/");if(bmiSignIndex!=-1){bmiSign=editUrl.substring(0,bmiSignIndex);if(bmiSign=="bmi"){editUrl=editUrl.substring(bmiSignIndex+1);srcString=editProto+editUrl;}}}}}
return(srcString);}
function bmi_replaceImages(array){if(!array)
return;for(var i=0;i<array .length;i++){if(array[i].bmi_gotOriginal){continue;}
if(bmi_isNonDataURL(array[i])){if(array[i].bmi_objTag){array[i].data=bmi_updateImageSrc(array[i].data);}
else{array[i].src=bmi_updateImageSrc(array[i].src);}}
array[i].bmi_gotOriginal=1;if(array[i].bmi_touched){bmi_resetTitle(array[i]);}}
return;}
function bmi_replaceInputImages(array){if(!array)
return;for(var i=0;i<array.length;i++){if(array[i].bmi_gotOriginal){continue;}
if(array[i].type&amp;&amp;bmi_checkInputType(array[i].type)){if(bmi_isNonDataURL(array[i])){array[i].src=bmi_updateImageSrc(array[i].src);}
array[i].bmi_gotOriginal=1;if(array[i].bmi_touched){bmi_resetTitle(array[i]);}}}
return;}
function bmi_NSlayers(){if(document!=null){if(!document.layers){bmi_replaceImages(document.tags.IMG);bmi_replaceInputImages(document.tags.INPUT);return;}
for(var i=0;i<document.layers.length;i++){bmi_NSlayers(document.layers[i].document);bmi_replaceImages(document.layers[i].document.tags.IMG);bmi_replaceInputImages(document.layers[i].document.tags.INPUT);}}
return;}
function bmi_downloadAllHandler(){if((true==bmi_checkAccess(parent))&amp;&amp;(parent.location.href!=self.location.href)){var newparent=parent;do{newparent=newparent.parent;if((false==bmi_checkAccess(newparent.parent))||(newparent.parent.location.href==newparent.location.href)){break;}}while(newparent);var numFrames=newparent.frames.length;var index=0;var frame;for(;index<newparent.frames.length;index++){frame=newparent.frames[index];if(false==bmi_checkAccess(frame.window)){continue;}
if(frame.window.bmi_reDownloadAllImages){frame.window.bmi_reDownloadAllImages();}}
return;}
bmi_reDownloadAllImages();}
function bmi_reDownloadAllImages(){var imgArray;var inputArray;var backgroundArray;var numFrames=window.frames.length;var index=0;var frame;for(;index<numFrames;index++){frame=window.frames[index];if(false==bmi_checkAccess(frame.window)){continue;}
if(frame.window.bmi_reDownloadAllImages){frame.window.bmi_reDownloadAllImages();}}
if((bmi_ie5up||bmi_ns6up||bmi_opera5up||bmi_firefox)){imgArray=document.getElementsByTagName("IMG");inputArray=document.getElementsByTagName("INPUT");bmi_replaceImages(imgArray);bmi_replaceInputImages(inputArray);}
else if(bmi_ns&amp;&amp;(bmi_ns4||bmi_ns3)){var imgArray;var docLayers;docLayers=document.layers;if(docLayers&amp;&amp;docLayers.length){for(var layi=0;layi&amp;lt;0;layi++){imgArray=docLayers[layi].document.images;bmi_replaceImages(imgArray);}}
else{imgArray=document.images;bmi_replaceImages(imgArray);}}
else{imgArray=document.images;bmi_replaceImages(imgArray);}
var bodyElement=document.getElementsByTagName("body")[0];updateBackgroundImages(bodyElement);updateCssBackgroundImages();return;}
function bmi_reDownloadSelectedImage(img){if(img.bmi_gotOriginal){return;}
if(img&amp;&amp;!img.bmi_gotOriginal){if(img.bmi_objTag){img.data=bmi_updateImageSrc(img.data);}
else{img.src=bmi_updateImageSrc(img.src);}
img.bmi_gotOriginal=1;if(img.bmi_touched){bmi_resetTitle(img);}
if(img.bmi_areaEl&amp;&amp;(img.bmi_areaEl.bmi_touched)){bmi_resetTitle(img.bmi_areaEl);img.bmi_areaEl.bmi_gotOriginal=1;}}
return;}
function bmi_keypress(e)
{var reloadSingle=0;var reloadAll=0;var obj;if(bmi_ns){if(bmi_ns6up){if((String.fromCharCode(e.charCode)=='r')||(String.fromCharCode(e.charCode)=='R'))
reloadSingle=1;else{if((String.fromCharCode(e.charCode)=='A'))
reloadAll=1;}
obj=e.target;var str=new String(obj.tagName);if(str.match("INPUT")&amp;&amp;(bmi_checkInputType(obj.type)!=1)){if(bmi_imageObjSelected==obj)
reloadAll=reloadSingle=0;}}
else{if((String.fromCharCode(e.which)=='R')&amp;&amp;(e.modifiers==Event.SHIFT_MASK))
reloadSingle=1;else{if((String.fromCharCode(e.which)=='A')&amp;&amp;(e.modifiers==Event.SHIFT_MASK))
reloadAll=1;}}}
if(bmi_ie||bmi_opera){if((String.fromCharCode(window.event.keyCode)=='R')&amp;&amp;(window.event.shiftKey))
reloadSingle=1;else if(bmi_opera){if((String.fromCharCode(window.event.keyCode)=='A')&amp;&amp;(window.event.shiftKey))
reloadAll=1;}
var e=window.event;obj=e.srcElement;var str=new String(obj.tagName);if(str.match("INPUT")&amp;&amp;(bmi_checkInputType(obj.type)!=1)){if(bmi_imageObjSelected==obj)
reloadSingle=reloadAll=0;}}
if(reloadSingle==1){if(bmi_ns){if(bmi_ns4||bmi_ns3||bmi_ns2){return;}}
if(bmi_imageObjSelected)
bmi_reDownloadSelectedImage(bmi_imageObjSelected);}
else{if(reloadAll==1){bmi_downloadAllHandler();}}
if((document.bmi_onkeypress_original!=null)&amp;&amp;(document.bmi_onkeypress_original!=bmi_keypress))
{return(document.bmi_onkeypress_original(e));}
return;}
function bmi_linkMapImages(maps,objs){var linked=0;for(var i=0;i<objs.length;i++){if(linked>=maps.length){return linked;}
if(objs[i].useMap){var newStr=new String(objs[i].useMap);var mapName=newStr.substring(newStr.lastIndexOf("#")+1);if(bmi_ImageElement(objs[i])!=1)
continue;for(var j=0;j<maps .length;j++){if(maps[j].name==mapName){maps[j].bmi_imgObj=objs[i];linked++;}}}}
return linked;}
function bmi_load(){if(bmi_orig_onLoad){bmi_orig_onLoad();}
if(bmi_ns2||bmi_ns3||bmi_ns4){window.defaultStatus=bmi_ns_tooltip;return;}
if(document.onmouseover){if(document.onmouseover!=bmi_mouseOver){document.bmi_onmouseover_original=document.onmouseover;}}
document.onmouseover=bmi_mouseOver;if(document.onkeypress){if(document.onkeypress!=bmi_keypress){document.bmi_onkeypress_original=document.onkeypress;}}
else{document.bmi_onkeypress_original=null;}
document.onkeypress=bmi_keypress;var maps=document.getElementsByTagName("MAP");if((maps==null)||(maps.length==0)){return;}
var objs=null;if(bmi_ie||bmi_opera){objs=document.all;if(objs){bmi_linkMapImages(maps,objs);}}
if(bmi_ns||is_gecko){var num=0;objs=document.getElementsByTagName("IMG");if(objs){num=num+bmi_linkMapImages(maps,objs);}
if(num>=maps.length){return;}
objs=null;objs=document.getElementsByTagName("INPUT");if(objs){num+=bmi_linkMapImages(maps,objs);}
if(num>=maps.length){return;}
objs=null;objs=document.getElementsByTagName("OBJECT");if(objs){num+=bmi_linkMapImages(maps,objs);}}
return;}
var bmi_orig_onLoad;function bmi_SafeAddOnload(f,urlStr,htmlEdit)
{if(urlStr){bmi_concatStr=urlStr;}
if(htmlEdit){bmi_htmlEdit=htmlEdit;}
if(bmi_ie4){window.onload=f;}
else if(window.onload){if(window.onload!=f){bmi_orig_onLoad=window.onload;window.onload=f;}}
else{window.onload=f;}}
function updateCssBackgroundImages(){var sss=document.styleSheets;var rs;for(var i=0;i<sss .length;i++){if(sss[i].cssRules){updateRuleBackgroundImages(sss[i].cssRules);}
else if(sss[i].rules){updateRuleBackgroundImages(sss[i].rules);}}}
function updateRuleBackgroundImages(rs){for(var i=0;i<rs.length;i++){if(rs[i].style.backgroundImage){if(typeof(rs[i].style.bmi_gotOriginal)=='undefined'){var url=geturl(rs[i].style.backgroundImage);url=trimurl(url);if(bmi_isNonDataURL(url)){var updatedImage=bmi_updateImageSrc(url);rs[i].style.backgroundImage="url("+updatedImage+")";}
rs[i].style.bmi_gotOriginal=1;}}}}
function updateBackgroundImages(n){var nrTags=0;if(n.nodeType==1){nrTags++;if(typeof(n.style.bmi_gotOriginal)=='undefined'){var bgAttr=n.getAttribute("background");if((bgAttr)&amp;&amp;(bmi_isNonDataURL(bgAttr))){n.setAttribute("background",bmi_updateImageSrc(bgAttr));n.style.bmi_gotOriginal=1;}
if(n.style.backgroundImage){var url=geturl(n.style.backgroundImage);url=trimurl(url);if(bmi_isNonDataURL(url)){var updatedImage=bmi_updateImageSrc(url);n.style.backgroundImage="url("+updatedImage+")";}
n.style.bmi_gotOriginal=1;}}
var children=n.childNodes;for(var i=0;i<children.length;i++){nrTags+=updateBackgroundImages(children[i]);}}
return nrTags;}
function geturl(bgImage){var str=new String(bgImage);var start=str.indexOf('(');var end=str.indexOf(')');start=(start==-1)?0:start+1;end=(end==-1)?str.length:end;return str.substring(start,end);}
function trimurl(str){var start=0;var end=str.length;for(var i=0;i<str.length;i++){if((str.charAt(i)==' ')||(str.charAt(i)=='"')){start++;}
else{break;}}
var lastOffset=str.length-1;for(var i=0;i<str.length;i++){if((str.charAt(lastOffset-i)==' ')||(str.charAt(lastOffset-i)=='"')){end--;}
else{break;}}
return str.substring(start,end);}